Μιλήστε με έναν ειδικό! Καλέστε μας στο:
+41 848 26 26 26

Ιστός ομφάλιου λώρου: ένα στοιχείο ζωτικής σημασίας

embryo and cord tissueΟ ιστός ομφάλιου λώρου μπορεί να αποτελέσει στοιχείο ζωτικής σημασίας στη θεραπεία πολλών ασθενειών στο μέλλον. Ο ομφάλιος λώρος είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή ενός μωρού στη μήτρα, αλλά μετά τον τοκετό, συχνά απορρίπτεται χωρίς δεύτερη σκέψη, μαζί με άλλα υλικά υστεροτοκίας που κατά τα φαινόμενα έχουν ξεπεράσει το χρόνο ζωής τους. Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν με γοργούς ρυθμούς ότι ο ιστός ομφάλιου λώρου μπορεί να αποτελέσει στοιχείο ζωτικής σημασίας στη θεραπεία, στο μέλλον, πολλών ασθενειών που προβληματίζουν τον ιατρικό κόσμο εδώ και πολλά χρόνια.

Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα του ιστού του ομφάλιου λώρου είναι νεότερα και θεωρούνται ανώτερη πηγή σε σύγκριση με τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα του μυελού των οστών. Τα νεότερα κύτταρα έχουν μεγαλύτερη ικανότητα πολλαπλασιασμού και διαφέρουν σε σύγκριση με τα γηραιότερα κύτταρα του μυελού των οστών.

Όπως και το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, ο ιστός ομφάλιου λώρου μπορεί να κρυοσυντηρηθεί στην Τράπεζά μας. Αν και δεν υπάρχουν πολλές επιλογές σήμερα στην αγορά για τη φύλαξη ιστού ομφάλιου λώρου, οι επαγγελματίες υγείας συμφωνούν ότι η αγορά σύντομα θα επεκταθεί καθώς γίνεται όλο και πιο κατανοητό το δυναμικό αυτών των πόρων.

Πλεονεκτήματα του Ιστού Ομφάλιου Λώρου ως πηγή μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων

Μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα (MSCs) μπορούν να προέλθουν από πολλούς ιστούς, όπως ο μυελός των οστών, ο λιπώδης ιστός, ο ομφάλιος λώρος κ.λπ. Ωστόσο, ο ιστός του ομφάλιου λώρου έχει περισσότερα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλους ιστούς ως πηγή μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων:

  • Ο ομφάλιος λώρος συνήθως απορρίπτεται μετά τον τοκετό. Έτσι, η συλλογή μεσεγχυματικών κυττάρων από τον ιστό αυτό δεν εγείρει ηθικά ζητήματα σε σύγκριση με τους ηθικούς προβληματισμούς που σχετίζονται με τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα.
  • Εύκολη, ανώδυνη και ακίνδυνη διαδικασία συλλογής.
  • Αριθμός κυττάρων, μεγαλύτερες δυνατότητες διαφοροποίησης και ταχύτεροι ρυθμοί διαίρεσης σε σύγκριση με τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα από τον μυελό των οστών. Ο μεγάλος όγκος του ομφάλιου λώρου και η ευκολία των φυσικών χειρισμών αυξάνει τον αριθμό μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων που συλλέγονται. Επίσης, η ικανότητα των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων να πολλαπλασιάζονται είναι γνωστό ότι μειώνεται καθώς αυξάνει η ηλικία του δότη. Ο αριθμός των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων στον μυελό των οστών μειώνεται από 1 μεσεγχυματικό βλαστικό κύτταρο ανά 10.000 μονοπύρηνα κύτταρα του μυελού των οστών στα νεογνά, σε 1 ανά 100.000 σε εφήβους και τελικά σε 1 ανά 1.000.000 στους ενήλικες.
  • Λόγω της παρουσίας του φραγμού του πλακούντα, τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα του ομφάλιου λώρου έχουν χαμηλότερο κίνδυνο βακτηριακών και ιογενών λοιμώξεων σε σχέση με τα μεσεγχυματικά κύτταρα του μυελού των οστών, του λιπώδους ιστού και του περιφερικού αίματος.
  • Πάνω απ ‘όλα, ο ομφάλιος λώρος μπορεί να περιέχει περισσότερους εγκατεστημένους πληθυσμούς βλαστικών κυττάρων με αυξημένη ισχύ, λόγω της εμφάνισής του κατά την πρώιμη αναπτυξιακή περίοδο της οντογένεσης.

Το αίμα του ομφάλιου λώρου, επίσης, περιέχει μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα. Ωστόσο, ο αριθμός των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων σε ενήλικες είναι 1.000-5.000 κύτταρα ανά κυβικό εκατοστό ομφαλοπλακουντιακού αίματος και 10.000-15.000 ανά εκατοστό ιστού ομφαλίου λώρου. Η αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας και απομόνωσης των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων από ιστό του ομφάλιου λώρου είναι 100% έναντι 63% από το αίμα του ομφάλιου λώρου.