Μιλήστε με έναν ειδικό! Καλέστε μας στο:
+41 848 26 26 26

Μελέτες και κλινικές δοκιμές αποδεικνύουν το ευρύ φάσμα των πιθανών χρήσεων των βλαστικών κυττάρων των νεογέννητων σε πολλά διαφορετικά θεραπευτικά πεδία:

22 Σεπτεμβρίου 2011: Βλαστοκύτταρα και εγκεφαλική βλάβη
Εισαγωγή:  Η μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων είναι μια πολλά υποσχόμενη θεραπευτική στρατηγική για τη θεραπεία του εγκεφαλικού επεισοδίου. Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα (MSCs) αποτελούν δυνητική πηγή κυττάρων για κλινικές εφαρμογές, καθώς η συλλογή τους είναι εύκολη και η καλλιέργειά τους χαρακτηρίζεται από υψηλή πολλαπλασιαστική ικανότητα.

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της κυτταρικής θεραπείας εξαρτάται από τον τρόπο χορήγησης των κυττάρων. Για τον προσδιορισμό του θεραπευτικού δυναμικού της ενδοραχιαίας χορήγησης των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων χορηγήσαμε μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα από ανθρώπινο ομφαλοπλακουντιακό αίμα (hUCB-MSCs) ενδοραχιαίως στο νωτιαίο μυελό ή ενδοφλεβίως στην ουραία φλέβα σε αρουραίο μοντέλο εγκεφαλικού επεισοδίου, και στη συνέχεια ερευνήσαμε κατά πόσο τα κύτταρα hUCB-MSCs θα μπορούσαν να εισέλθουν στον εγκέφαλο, να επιβιώσουν και να βελτιώσουν την αποκατάσταση της νευρολογικής λειτουργίας μετά το εγκεφαλικό.

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η ενδοραχιαία χορήγηση μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων μπορεί να είναι χρήσιμη και εφικτή για θεραπεία των εγκεφαλικών βλαβών όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο, ή νευροεκφυλιστικών διαταραχών.

Συγγραφέας: Jung Yeon Lim Chang Hyun JeongJin Ae JunSeong Muk KimChung Heon
Πηγή: Stem Cell Research & Therapy 2011

Ανάπλαση καρδιάς - Σύμφωνα με την εργαστηριακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μονάχου το 2008, το ομφαλοπλακουντιακό αίμα μπορεί κάποια μέρα να βοηθήσει στην αποκατάσταση της καρδιακής λειτουργίας σε μωρά που γεννιούνται με ελαττωματικές βαλβίδες. Στη μελέτη, η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε βλαστικά κύτταρα από ομφαλοπλακουντιακό αίμα. Τα κύτταρα τοποθετήθηκαν σε οκτώ ικριώματα καρδιακών βαλβίδων που είχαν κατασκευαστεί από βιοαποικοδομήσιμο υλικό. Οι βαλβίδες ενήργησαν με τρόπο παρόμοιο με τις φυσικές βαλβίδες της καρδιάς, όταν δοκιμάστηκαν για να διαπιστωθεί πώς θα συμπεριφέρονταν σε συνθήκες ροής και πίεσης του αίματος. Με τη πάροδο του χρόνου, τα ικριώματα διαλύονται, αφήνοντας πίσω μια πλήρως σχηματισμένη δομή από βλαστικά κύτταρα.
Ανάπλαση οστού - Τον Μάρτιο του 2010, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Columbia σημείωσαν σημαντική πρόοδο σε έναν τομέα της αναγεννητικής ιατρικής που εστιάζει στην αποκατάσταση των οστών. Αναφέρουν ότι δημιούργησαν τεχνητό οστό γνάθου από ιστό με χρήση μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων (MSCs) που προέρχονται από το μυελό των οστών. Από τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα δημιουργείται με φυσικό τρόπο συνδετικός ιστός όπως τα οστά και οι χόνδροι. Ως εκ τούτου, η ανάπλαση οστού είναι μια από τις θεραπευτικές εφαρμογές των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων που έχουν διερευνηθεί περισσότερο έως σήμερα. Αυτά τα βλαστικά κύτταρα εντοπίζονται επίσης στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα – ενώ βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις στον ιστό του ομφάλιου λώρου. Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση αυτών των θεραπειών και να εισάγουν την ιστομηχανική στην αίθουσα χειρουργείου. Αρκετά παγκόσμιας εμβέλειας ιδρύματα δοκιμάζουν ήδη σήμερα τη χρήση οστών που έχουν δημιουργηθεί χάρη στην ιστομηχανική και βασίζονται σε μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα από διάφορες πηγές. Εξετάζουν την ασφάλεια και την εφικτότητα εφαρμογής σε ζώα και μια ομάδα ανθρώπων που συμμετέχει στη σχετική μελέτη.
Βλάβη Νωτιαίου Μυελού - Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2010 στο περιοδικό Spine, ανέφερε ότι τα ανθρώπινα βλαστικά κύτταρα από ομφάλιο λώρο νεογνού μπορούν να βελτιώσουν την νευρολογική λειτουργία των αρουραίων μετά από οξεία κάκωση νωτιαίου μυελού. Οι αρουραίοι που έλαβαν αγωγή κατά τη διάρκεια της μελέτης με βλαστικά κύτταρα ομφαλοπλακουντιακού αίματος παρουσίασαν σημαντικά βελτιωμένη ανάκτηση της κινητικής λειτουργίας (της ικανότητας να μετακινούνται από μέρος σε μέρος) σε περίοδο έξι εβδομάδων σε σύγκριση με αρουραίους που δεν έλαβαν αγωγή. Επιπλέον, έξι εβδομάδες μετά τη θεραπεία, η τραυματισμένη περιοχή ήταν αισθητά μικρότερη στα υπό αγωγή ζώα σε σχέση με αυτά που δεν έλαβαν αγωγή. Αυτή η μελέτη δίνει περισσότερα στοιχεία στον αυξανόμενο όγκο των αποδείξεων που υποστηρίζουν τις θεραπευτικές δυνατότητες των βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος στη ανάπλαση των νεύρων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ασθένειες που θεραπεύονται με βλαστικά κύτταρα.