Μιλήστε με έναν ειδικό! Καλέστε μας στο:
+41 848 26 26 26

Η υπόσχεση της αναγέννησης κατεστραμμένων ιστών

Η αναγεννητική ιατρική είναι η «διαδικασία της αντικατάστασης ή ανάπλασης των ανθρώπινων κυττάρων, ιστών ή οργάνων για την ανάπλαση της κανονικής λειτουργίας τους”. Ο τομέας αυτός της ιατρικής υπόσχεται αναγέννηση των κατεστραμμένων ιστών και οργάνων του σώματος με την αντικατάσταση των κατεστραμμένων ιστών και/ή ενεργοποίηση των μηχανισμών αποκατάστασης του σώματος για τη θεραπεία ιστών ή οργάνων που έως τώρα δεν ήταν δυνατόν να αποκατασταθούν. Η αναγεννητική ιατρική παρέχει επίσης στους επιστήμονες τη δυνατότητα ανάπτυξης ιστών και οργάνων στο εργαστήριο και την ασφαλή εμφύτευσή τους στο σώμα όταν αυτό δεν μπορεί να θεραπεύσει τον εαυτό του. Κυρίως όμως, η αναγεννητική ιατρική μπορεί να λύσει το πρόβλημα της έλλειψης διαθέσιμων οργάνων προς δωρεά σε σύγκριση με τον αριθμό των ασθενών που έχουν ανάγκη από μεταμόσχευση οργάνων ώστε να μείνουν στη ζωή. Επίσης, μπορεί να λύσει το πρόβλημα της απόρριψης μεταμοσχευμένου οργάνου, δεδομένου ότι τα κύτταρα του οργάνου θα ταιριάζουν με αυτά του ασθενούς.

Στόχος είναι η εφαρμογή των αρχών της αναγεννητικής ιατρικής για την ανάπλαση ή αντικατάσταση των προσβεβλημένων ιστών. Η αναγεννητική ιατρική στοχεύει:

  • Στην ανάπτυξη σχετικών κλινικών πρωτοκόλλων (GMP/ GCP) για την εφαρμογή θεραπειών με βλαστικά κύτταρα, περιλαμβανομένης της απομόνωσης κυττάρων, του πολλαπλασιασμού και της κρυο-συντήρησης (Biobank).
  • Στην ανάπτυξη θεραπειών με βλαστικά κύτταρα (μεταμόσχευση κυττάρων) για την ανάπλαση οργάνων.
  • Στην μηχανική των ιστών σε μικροκλίμακα (Micro tissues) για την ανάπλαση οργάνων
  • Στην μηχανική των ιστών σε αυτόλογα υλικά αντικατάστασης

Στην μοντελοποίηση της νόσου βάσει τεχνολογιών ιστομηχανικής