Μιλήστε με έναν ειδικό! Καλέστε μας στο:
+41 848 26 26 26
12/11/2014 16:37

Νέο πρότυπο φροντίδας σε παιδιά που αντιμετωπίζουν οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML)

Τα ποσοστά επιβίωσης σε παιδιά που έχουν υποβληθεί σε μεταμοσχεύσεις αίματος από τον ομφάλιο λώρο, μπορεί να υποδεικνύουν ένα νέο πρότυπο θεραπευτικής προσέγγισης και φροντίδας.

Μετά από πολυετή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο τελευταίο τεύχος του New England Journal of Medicine, φαίνεται να προκύπτει ένα νέο πρότυπο φροντίδας σε παιδιά που αντιμετωπίζουν οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML). Η έρευνα, με επικεφαλής τον John Wagner Jr, διευθυντή του προγράμματος Παιδιατρικής Μεταμόσχευσης Αίματος και Μυελού των Οστών, στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα των ΗΠΑ, συνέκρινε τα αποτελέσματα σε παιδιά με οξεία λευχαιμία και μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, τα οποία έλαβαν μοσχεύματα είτε μίας είτε δύο μονάδων μερικώς συμβατών δειγμάτων αίματος ομφάλιου λώρου. Η μελέτη διεξήχθη σε πολλαπλά κέντρα σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ Δεκεμβρίου 2006 και Φεβρουαρίου 2012. Ο συντονισμός της μελέτης πραγματοποιήθηκε από το Δίκτυο Κλινικών Δοκιμών Μεταμοσχεύσεων Αίματος και Μυελού των Οστών (BMT CTN) σε συνεργασία με την Εταιρία Παιδιατρικών Μεταμοσχεύσεων Αίματος και Μυελού των Οστών καθώς και τον Όμλο Ογκολογίας Παίδων. Ενώ η μελέτη διαπίστωσε παρόμοια ποσοστά επιβίωσης και στις δύο ομάδες ασθενών, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι, η επιβίωση ήταν συνολικά καλύτερη από ό, τι σε προηγούμενες μελέτες. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα νέο πρότυπο περίθαλψης για παιδιά που πάσχουν από ασθένειες του αίματος, για τα οποία συχνά υπάρχει μια επαρκής ενιαία μονάδα αίματος για μεταμόσχευση και για ενήλικες για τους οποίους υπάρχει η ανάγκη για μια διπλή μονάδα , στην περίπτωση που μια μονάδα με επαρκή αριθμό αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων πιθανώς να μην υπάρχει. Το αίμα του ομφάλιου λώρου, αποτελεί μια πλούσια πηγή αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων, και έχει ήδη αποδειχθεί πως από αυτό επωφελούνται πολλοί ασθενείς με λευχαιμία, μυελοδυσπλασία καθώς και άλλες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων σύνδρομα ανεπάρκειας του μυελού των οστών, αιμοσφαιρινοπάθειες, κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες και ορισμένα μεταβολικά νοσημάτα. Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για τους ασθενείς με λευχαιμία - λόγω της υψηλής τους συμβατότητας και του ότι δεν απαιτείται παρατεταμένη αναζήτηση για έναν δότη. "Με βάση τα πολύ ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα της μελέτης, χρησιμοποιώντας δύο μονάδες αίματος ομφάλιου λώρου σε ενήλικες για τους οποίους μία μονάδα συχνά δεν επαρκεί, σχεδιάσαμε αυτή τη μελέτη για να καθοριστεί αν η αύξηση του αριθμού των αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων από δύο μονάδες αίματος ομφάλιου λώρου μπορεί να βελτιώσει την επιβίωση," εξήγησε ο Δρ. Wagner. «Αυτό που διαπιστώσαμε, όμως, ήταν ότι και στα δύο γκρουπ θεραπείας, είχαμε παρόμοια ποσοστά ανάκτησης και επιβίωσης λευκών αιμοσφαιρίων." Στο παρελθόν έχει αποδειχθεί, πως τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο του αίματος μπορεί να επωφεληθούν από το αίμα του ομφάλιου λώρου, ανεξαρτήτως από την HLA αναντιστοιχία, καθιστώντας το αίμα του ομφάλιου λώρου μια σημαντική εναλλακτική λύση για τους ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν ένα συμβατό μη συγγενή δότη. Ωστόσο, ο περιορισμένος αριθμός κυττάρων σε μια ενιαία μονάδα ομφαλοπλακουντιακού αίματος που λαμβάνεται από τον πλακούντα μετά τη γέννηση ενός παιδιού, αποτελεί συχνά εμπόδιο για τα πιθανά οφέλη του. Αυτή η διπλή προσέγγιση που παρουσιάζεται από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, φαίνεται να αποτελεί σημαντική στρατηγική για να ξεπεραστεί αυτός ο περιορισμός.