Μιλήστε με έναν ειδικό! Καλέστε μας στο:
+41 848 26 26 26

Η φύλαξη οµφαλοπλακουντιακού αίματος δεν εγγυάται ότι τα κύτταρα θα αποτελέσουν μέσο θεραπείας ή θα μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε κατάσταση. Η τελική χρήση θα προσδιορίζεται από τον θεράποντα ιατρό. Η θεραπεία εγκεφαλικών βλαβών και του νεανικού διαβήτη βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και απαιτεί σήμερα τη χρήση των δικών σας κυττάρων. Θεραπείες με χρήση ιστού ομφάλιου λώρου από οικογενειακή τράπεζα δεν είναι ακόμη διαθέσιμες. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα αναπτυχθούν στο μέλλον τέτοιου είδους θεραπείες.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν το δικτυακό τόπο αποσκοπούν μόνο σε γενική ενημέρωση. Οι πληροφορίες παρέχονται από τη Salveo. Παρότι επιδιώκουμε να παρέχουμε ενημερωμένες και σωστές πληροφορίες, δεν παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου ή των πληροφοριών, των προϊόντων, των υπηρεσιών ή των σχετιζόμενων γραφικών που περιέχονται στο δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε σκοπό. Ως εκ τούτου, μπορείτε να βασιστείτε στις πληροφορίες αυτές αυστηρά με δική σας ευθύνη.

Η Salveo δεν θα θεωρείται σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, περιλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, κάθε έμμεσης ή παρεπόμενης απώλειας ή ζημίας, ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που οφείλεται σε απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτει από, ή σε σχέση με, τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Μέσω αυτού του δικτυακού τόπου μπορείτε να συνδεθείτε με άλλους δικτυακούς τόπους που βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Salveo. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο ως προς τη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα των εν λόγω δικτυακών τόπων. Η διάθεση των συνδέσμων δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη σύσταση ή αποδοχή των απόψεων που εκφράζονται μέσω αυτών.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο δικτυακός τόπος να λειτουργεί ομαλά. Ωστόσο, η Salveo δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα θεωρείται υπεύθυνη σε περίπτωση που ο δικτυακός τόπος δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών θεμάτων που βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας.