Μιλήστε με έναν ειδικό! Καλέστε μας στο:
+41 848 26 26 26

Συλλογή

Η συσκευασία συλλογής δείγματος οµφαλοπλακουντιακού αίματος θα φτάσει κατευθείαν στο σπίτι σας αμέσως μόλις συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής. Η συσκευασία συλλογής περιέχει τα εξής αντικείμενα:

 • 1 θερμομονωμένο κουτί για την αποστολή του ομφαλοπλακουντιακού αίματος στην Salveo
 • 1 αποστειρωμένο ασκό για τη συλλογή του δείγματος αίματος (χωρητικότητας 250 ml) και βελόνα συλλογής αίματος με κάλυμμα ασφαλείας σε σφραγισμένη συσκευασία (θα πρέπει να ανοιχθεί μόνο στην αίθουσα τοκετού)
 • 5 σωληνάρια κενού αίματος (BD Vacutainer) για τη συλλογή μητρικού αίματος
 • 1 αεροστεγές δοχείο για τον ασκό αίματος
 • 1 απορροφητικό χαρτί (απαραίτητο για τη μεταφορά)
 • 1 διαχωριστικό από χαρτόνι
 • παγοκύστες για τη μεταφορά
 • 1 καταγραφικό θερμοκρασίας

Έντυπα και οδηγίες:

 • Συνοδευτική επιστολή
 • Έντυπο κλινικού ιστορικού και έντυπο ιατρικού ιστορικού της οικογένειας
 • Περιγραφή της διαδικασίας συλλογής ομφαλοπλακουντιακού αίματος
 • Δεδομένα αναγνώρισης πρωτοκόλλου συλλογής
 • Περιγραφή διαδικασίας για τη σωστή φύλαξη της συσκευασίας συλλογής
 • Οδηγίες αποστολής ομφαλοπλακουντιακού αίματος
 • Δελτίο αποστολής (φορτωτική) DHL για τη μεταφορά του ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Προτιμολόγιο για παράδοση μετά τον τοκετό (εάν το δείγμα αποστέλλεται από τοποθεσία εκτός Ελβετίας)
Όλα τα μέρη της συσκευασίας συλλογής θα τοποθετηθούν σε θερμομονωμένη θήκη ειδικά σχεδιασμένη για τη συγκεκριμένη μεταφορά, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ασφάλειας.

embryonic cord blood lab processing

Επεξεργασία

Η επεξεργασία περιλαμβάνει μια σειρά από βήματα για την αφαίρεση πλεονάζοντων ερυθροκυττάρων και πλάσματος και την προσαρμογή κάθε δείγματος σε μια μονάδα όγκου 20 ml (μεγαλύτερες συλλογές μπορεί να καταψυχθούν σε δύο ξεχωριστά δοχεία των 20 ml). Ο ομοιόμορφος όγκος εξασφαλίζει ότι οι συνθήκες κατάψυξης είναι ομοιόμορφες σε όλες τις μονάδες και διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την αποθήκευση και την αυτοματοποίηση.

Κατά την άφιξη στο Εργαστήριο Επεξεργασίας, οι μονάδες ομφαλοπλακουντιακού αίματος καταγράφονται στη βάση δεδομένων της Salveo και ζυγίζονται για να υπολογιστεί ο όγκος του συλλεχθέντος αίματος. Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα μεταφέρεται μέσω μίας αποστειρωμένης συσκευής σύνδεσης, από τον ασκό συλλογής σε ένα αποστειρωμένο ασκό επεξεργασίας μιας χρήσης και προωθείται για αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

Πριν και μετά την επεξεργασία λαμβάνονται μικρά δείγματα για μέτρηση του συνόλου των εμπύρηνων κυττάρων (TNC) και του αριθμού των εμπύρηνων κυττάρων που είναι θετικά σε CD34, έναν δείκτη προγονικών κυττάρων που περιλαμβάνουν τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα. Τα δείγματα αυτά τοποθετούνται σε πλαστικά φυσαλίδια (που υπάρχουν ήδη στον σωλήνα), απομονωμένα από το σετ επεξεργασίας, και δίχως να εκτίθενται σε πιθανούς μολυσματικούς παράγοντες στον αέρα του εργαστηρίου. Ο ασκός που περιέχει τη μονάδα ομφαλοπλακουντιακού αίματος τοποθετείται μέσα στην ηλεκτρονική συσκευή, στην οποία γίνεται δύο φορές αυτόματη φυγοκέντρηση. Κατά την πρώτη φυγοκέντρηση τα κυτταρικά συστατικά [ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια] στρωματοποιούνται και διαχωρίζονται από το πλάσμα. Κατά τη δεύτερη φυγοκέντρηση συλλέγονται τα συστατικά του αίματος στους τρεις διαφορετικούς ασκούς του αποστειρωμένου σετ XXX: ασκός ερυθρών αιμοσφαιρίων, κρυοασκός [περιέχει τα λευκά αιμοσφαίρια, κυρίως τα μονοπύρηνα κύτταρα] και ασκός πλάσματος.
Ο κρυοασκός περιέχει 20 ml τελικού προϊόντος (κατά μέσο όρο, περισσότερο από 90% των αρχικών μονοπύρηνων κυττάρων και βλαστικών κυττάρων σε μέρος του πλάσματος, μαζί με μερικά ερυθρά αιμοσφαίρια). Στη συνέχεια προστίθεται σταδιακά ψυχρό, στείρο, διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO, 5 ml διαλύματος 50%). Το DMSO είναι ένα είδος «αντιψυκτικού» ή κρυοπροστατευτικού που αποτρέπει τη δημιουργία κρυστάλλων πάγου στο εσωτερικό των κυττάρων και την καταστροφή τους κατά την διάρκεια της κρυοσυντήρησης. Λειτουργεί επίσης ως προστατευτική ουσία όταν τελικά η μονάδα αποψύχεται.